Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНОГ РАНГА
ЗВАЊЕ ДОДЕЉУЈЕ СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Р.Б.ИМЕ И ПРЕЗИМЕДРУШТВО/КЛУБ, ГРАД
1Горан Ферлан ПСД Борковац, Рума
2Андор Луховић ПСК Спартак, Суботица
3Хоселито Бите ПСК Спартак, Суботица
4Исо ПланићПСК Спартак, Суботица
5Бранислав Кнежевић ПД Кинђа, Кикинда
6Дрен Мандић ПСК Спартак, Суботица
7Дејан АпостоловоћПСД Железничар, Н. Сад
8Нора Богнар ПСК Спартак, Суботица
9Антонина Брдарић СПК Pentrax, Иђош

СПОРТСКИ РАНГ
ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ

Међународни ранг
Национални ранг
image image image image image image