Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

РЕГИСТАР СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У СПОРТУ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ СА ДОЗВОЛОМ ЗА РАД ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Тренери

Инструктори

Водичи

Делегати

Судије

Менаџери

image image image image image image image image