Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

KORDILJERA BLANKA

JUŽNI HUASKARAN (6768 m)

9.7.2013.Iso PlanićŽPK Spartak, Subotica
9.7.2013.Željko DulićPD Vilina vodica, Bukovac

ALPAMAYO (5947 m)

3.7.2014.Iso PlanićŽPK Spartak, Subotica
3.7.2014.Željko DulićPD Vilina vodica, Bukovac

ČAKALTAJA (Bolivija) (5430 m)

3.7.2014.Vladimir PaunovićSUPSD Poštar, Novi Sada

image image image