Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

VRŠAČKA TRANSVERZALA

Vršačka transverzala je otvorena 08. oktobra 1976. godine. Od tada ju je obišlo više od 3000 planinara. Dugačka je oko 39 kilometara i ima osam kontrolnih tačaka. Transverzalu održava PSD Vršačka kula. Izradjeni su i transverzalni dnevnik i značka. O izdatim značkama se vodi evidencija. Trasa je u potpunosti oznacena planinarskom markacijom i slovom T. Za svaku kontrolnu tačku transverzale postoji pečat. Kao najpraktičnije rešenje pokazalo se da se oni nalaze u PLANINARSKOM DOMU NA ŠIROKOM BILU.

Klikni na zeljenu kontrolnu tacku i dobices informaciju o toj kontrolnoj tacki.