Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

VOJVODJANSKA TREKING LIGA

Kolo Datum Naziv akcije, lokacija
1. KOLO 14.01.2018. Novogodišnji maraton, Šid, Fruška gora
2. KOLO 14.04.2018. Vršačka transverzala, Vršačke planine
3. KOLO 27.05.2018. Kup Fruške gore, Popovica
4. KOLO 10.06.2018. Susret Planinara na Carskoj bari, Carska Bara
5. KOLO 5.08.2018. Simonovićevi dani,Kupusina,Gornje Podunavlje
6. KOLO 25.08.2018. Dunavske čarolijen, Čortanovcia
7. KOLO 8.09.2018. Bukovački maraton, Fruška gora
8. KOLO 06.10.2018. Deliblatski maraton, Deliblatska peščara
    DETALJNIJE


VOJVODJANSKA
TREKING LIGA

image
DIREKTOR
VOJVODJANSKE TREKING LIGE
image
GORAN ŽIGIĆ
064/28 58 710
gorzig@gmail.com