Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

VOJVODJANSKA TREKING LIGA

Kolo Datum Naziv akcije, lokacija
1. KOLO 14.01.2017. Novogodišnji maraton, Šid, Fruška gora
2. KOLO 8.04.2017. Vršačka transverzala, Vršačke planine
3. KOLO 14.05.2017. Memorijal Mihajlo Kampoš, Subotička peščara
4. KOLO 28.05.2017. Kup Fruške gore, Popovica
5. KOLO 11.06.2017. Susret Planinara na Carskoj bari, Carska Bara
6. KOLO 6.08.2017. Simonovićevi dani,Kupusina,Gornje Podunavlje
7. KOLO 26.08.2017. Dunavske čarolijen, Čortanovcia
8. KOLO 9.09.2017. Bukovački maraton, Fruška gora
9. KOLO 07.10.2017. Deliblatski maraton, Deliblatska peščara
    DETALJNIJE


VOJVODJANSKA
TREKING LIGA

image
DIREKTOR
VOJVODJANSKE TREKING LIGE
image
GORAN ŽIGIĆ
064/28 58 710
gorzig@gmail.com