Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ВОЈВОЂАНСКИ ПЕШАЧКИ ПУТ

Отворена је 26.1.2002. године на Вршачком брегу. Замишљена је тако да по завршетку традиционалне акције Планинарског савеза Војводине организатор традиционалне акције овери једну рубрику у дневнику трансверзале. Ко учествује у току једне године на шест традиционалних акција, или на десет у више година стиче право да добијање спомен беџа трансверзале. Оснивач трансверзале је Планинарски савез Војводине.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ СПИСАХ ОНИХ КОЈИ СУ ОБИШЛИ ВОЈВОДЈАНСКИ ПЕШАЧКИ ПУТ

ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКЦИЈЕ