Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

image

ПЛАНИНАРСКА ДРУШТВА, ПОДРУЖНИЦЕ И ПОВЕРЕНИШТВА ДРУГИХ ДРУШТАВА ОСНОВАНИ У ВОЈВОДИНИ

Р.Б. ДАТУМДРУШТВО/КЛУБ
1.1878/79Повереништво Хрватског пл. друштва у Руми;
2.13.5.1923. Подружница Српског планинарског друштва;
3. 12.9.1924. ПТД Фрушка гора, Нови Сад;
4. 7.3.1929. Друштво Пријатељ природе, Вршац;
5. 1931/32 Секцуја Друштва Пријатељ природе, Суботица;
6. 1932. Подружница Пријатељ природе, Нови Сад;
7. 8.7.1933. Друштво Природа, Рума;
8. 4.3.1948. ПСД Фрушкогорски венац, Н. Сад;
9. 1.4.1948. ПСД Змајевац, Врдник;
10. 15.10.1948. ПСД Иришки венац. Иришки венац;
11. 1.1.1949, ПСД Вршачка кула, Вршац;
12. 29.11.1949. ПСД Др Радивој Симоновић, Сомбор;
13. 4.12.1949. ПСД Делеблатска пешчара, Ковин;
14. 12.2.1950. ПСД Железничар, Инђија
15. 24.4.1950. ПСД Апатин, Апатин;
16. 26.4.1950. ПСД Клисура, С. Митровица
17. 26.4.1950. ПСД Др Лаза Марковић, Ириг;
18. 13.5.1950. ПСД Бела Стена, Панчево;
19. 29.5.1950. ПСД Суботица, Суботица; од 1955 ПСД Север;
20. 7.6.1950. ПСД Бела Црква, Бела Црква;
21. 9.6.1950. ПСД Бачка, Бачка Топола;
22. 6.8.1950. ПСД Сента, Сента
23. 15.9.1950. ПСД Борковац, Рума;
24. 29.10.1950. ПСД Занатлија, Н. Сад;
25. 9.11.1950. ПСД Орловац, Нови Сад;
26. 13.12.1950. ПСД Црвени чот, Петроварадин;
27. 28.7.1950. ПСД Пензионер, Н. Сад, (до 10.2.1954 ПСД Раковац); 23.09.2016 припојен ПСД Железничар, Н. Сад
28. 5.1.1951. ПСД Стара Пазова, Стара Пазова;
29. 2.1951. ПСД Стражилово, Ср. Карловци;
30. 5.2.1951. НАР. ИЗЛЕТ "Фрушка гора", Нови Сад;
31. 24.2.1951. ШСД Мали Иђош, Мали Иђош;
32. 8.3.1951. ПСД Авала, Кула, од 1976. ПСК Хајдук;
33. 16.3.1951. ПСД Осовље, Беочин (угашено 24.4.1970.)
34. 18.4.1951. ПСД Железничар, Н. Сад;
35. 26.4.1951. ПСД Поповица, Н. Сад, од 12.2.1981.ПД Медицинар;
36. 3.6.1951. ПСД Зрењанин, Зрењанин;
37. 12.11.1951. ПСД Триглав, Бечеј;
38. 1951. ПСД Фрушка гора, Ср. Каменица;
39. 2.2.1952. Нар. омладина Лола Рибар, Н. Сад;
40. 7.2.1952. ПСД Вучево, Змајево;
41. 6.9.1955. ПСД Поштар, Нови Сад;
42. 27.5.1955. ПСД Југодент, Нови Сад;
43. 16.11.1955. ПСД Железничар, до 18.1.1970. ПСД "Срем", Шид;
44. 1959. ПСД Јеленак, Панчево;
45. 1959. ПСД Мајевица, Тител;
46. 1959. ПСД Гора, Врбас;
47. 1959. ПСД Сремски партизан, Ердевик;
48. 1960. ПСД Северна Бачка, Таванкут;
49. 1960. ПСД Младост, Вачка Паланка;
50. 8.2.1961. ПСД Зорка, Суботива од 2002. ПСК Спартак;
51. 1961. ПСД Вилина водица, Кула;
52. 1961. ПСД Народни учитељ, Суботица;
53. 1961. ПСД Криваја, Пачир;
54. 1961. ПСД Граничар, Бајмок;
55. 1961. ПСД Вихор, Нови Сад;
56. 1961. ПСД Извор, Сомбор;
57. 27.4.1961. ПСД Фрушка гора, Кикинда;
58. 6.3. 1962.ПСД Железничар, Вршац;
59. 1962.ПСД Шатор, Панчево;
60. 1962. ПСД Јахорина, Суботица;
61. 1962. ПСД Игман, Суботица;
62. 1962. ПСД Техничар, Суботица;
63. 1962. ПСД Поштар, Суботица;
64. 1962. ПСД Стевица Јовановић, Зрењанин, од 1967. припојен ПСД Зрењанин, Зрењанинn;
65. 20.11. 1963. ПСД Академик. Нови Сад;
66. 16.1.1977. ПСД Сава Писаревић, Бачинци;
67. 28.11.1978. ЖПСО Ђуро Салај, Суботица, од 2002. ПСК Спартак;
68. 1978. ОК Нештин, Нештин;
69. oko 1978. ПСД Графичар, Нови Сад;
70. 6.3.1981. ПСК Сириг, Сириг;
71. oko 1982. ПСД Казук, Б. Моноштар;
72. 15.3.1984. ПСД Агроном, Нови Сад;
73. 12.5.1984. ПД Кестен, Лединци (угашено 1997);
74. oko 1987. ПСД Јунаковић, Апатин;
75. 11.5.1994. ПД Нафташ, Нови Сад;
76. 20.6.1997. Друштво Љубитељи природе, Сента;
77. 6.12.1998. ПСД Еверест 98, Панчево (угашено 18.11.2009);
78. 18.4.2000. ПД Железничар, Панчево (угашено 2004);
79. 24.9.2000. ПД ГСП, Нови Сад од 30.12.2015 ПД Фрушка гора, Н. Сад;
80. 28.6.2001. ПССК Инстел, Нови Сад;
81. 31.10.2001. ПСД Кота, Нови Сад (угашено 2004.);
82. 23.11.2001. ПД Равничар, Бачка Паланка;
83. 12.2.2002. ПСК Спартак, Суботива Суботива-фузија Зорке и Ђуро Салаја из Суботице;
84.9.4.2002.ПД Кинђа, Кикинда;
85.27.12.2002.ПОК Компас, Вршац;
86.24.1.2003.ППК Exlex, Сента;
87.7.2.2004.ПД Вилина водица, Буковац;
88.1.12.2004.СПК Пентах, Кикинда;
89.13.1.2005.ПЕК Соко, Панчево;
90.22.9.2006.ПУ Равничар, Врбас (угашено 2015.);
91.21.3.2007.ПД Лессон, Бечеј;
92.11.10.2007.ПД Целтис, Сомбор;
93.5.3.2015.ПК Гора, Врбас;
94.21.2.2016.ПД Карпати, Бела Црква;
95.6.3.2017.ПСД Шумар, Кленак;
96.21.11.2018.ПСД Стара Пазова, С. Пазова;
97.11.6.2020.ПД Мачак, Нови Бановци;
98.15.10.2020.ПД Alma Mons Adventures, Н. Сад;
99.14.1.2021.СПУ Србија у педаљ, Стара Пазова;
100.26.1.2022.ПД Фрушка 021, Нови Сад;
101.3.6.2022.ПГД Еко Курир, Нови Сад;
102.8.12.2022.ПД Виста, Врбас;
103.8.2.2023.ПСД SPIRIT, С. Каменица;
104.13.12.2023.ПД Панонци, Суботица;
105.18.12.2023.ПД Покрет, Ср. Митровица;
106.21.12.2023.ПД ХТС, Нови Сад;

image image image image image image image image image image image