Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

TRANSVERZALA SREMSKI FRONT

PSD Železničar iz Šida je 1977. godine otvorilo transverzalu. Obnova transverzale izvršena je 2001. godine kada je ponovo otvorena. Transverzala ima 8 kontrolnih tačaka. Cela transverzala se može preći 13-15 časova hoda, najbolje za dva dana.

KARTA TRANSVERZALE

Klikni na željenu kontrolnu tačku i dobićeš informaciju o toj kontrolnoj tački.image image