Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
НАЈУСПЕШНИЈИ ПЛАНИНАР - ВЕТЕРАНКЕ

ГОД.

1. МЕСТО

2. МЕСТО

3. МЕСТО

2011.

Јелена Лукачев
ПСД Железничар, Вршац

Рада Шмит
ПАК Целтис, Сомбор

Лепосава Владислав
ПСД Железничар, Вршац

2012.

Милица Чалић
ПД Нафташ, Н. Сад

Рада Шмит
ПАК Целтис, Сомбор

Лидија Андрејев
ПАК Целтис, Сомбор

2013.

Рада Шмит
ПАК Целтис, Сомбор

Милена Баста
ПАК Целтис, Сомбор

Александра Пивнички Вујачић
ПСД Железничар, Н. Сад

2014.

Рада Шмит
ПАК Целтис, Сомбор

Јелена Лукачев
ПСК Железничар, Вршац

Марија Пењивраг
КП Зрењанин, Зрењанин

2015.

Рада Шмит>
ПАК Целтис, Сомбор

Јелена Лукачев
ПСК Железничар, Вршац

Биљана Миоч
ПД Јеленак, Панчево

2016.

Рада Шмит
ПАК Целтис, Сомбор

Марија Русовац
КП Зрењанин, Зрењанин

Јелена Лукачев<
ПСК Железничар, Вршац

2017.

Јелена Лукачев
ПСК Железничар, Вршац

Славица Илић
ПД Јеленак, Панчево

Рада Шмит
ПД Целтис, Сомбор

2018.

Снежана Јањић Тодоровић
ПД Јеленак, Панчево

Славица Илић
ПД Јеленак, Панчево

Рада Шмит
ПД Целтис, Сомбор

2019.

Антонија Јевтић Табаков
КП Зрењанин, Зрењанино

Славица Илић
ПД Јеленак, Панчево

Зорица Смиљански
ПД Кинђа, Кикинда

2020.

Рада Шмит
ПД Целтис, Сомбор

Мануела Маричић
ПД Јеленак, Панчево

Весна Путник
ПСК Железничар, Вршац

2021.

Зорица Смиљански
ПД Кинђа, Кикинда

Мануела Маричић
ПД Јеленак, Панчево

Јасмина Француски
ПД Кинђа, Кикинда

2022.

Мануела Маричић
ПД Јеленак, Панчево

Зорица Смиљански
ПД Кинђа, Кикинда

Јасмина Француски
ПД Кинђа, Кикинда

2023.

Мануела Маричић
ПД Јеленак, Панчево

Шћекић Валентина
ПД Јеленак, Панчево

Зорица Смиљански
ПД Кинђа, Кикинда