Масатикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА
НАЈУСПЕШНИЈE - В Е Т Е Р А Н К E

ГОД.

1. МЕСТО

2. МЕСТО

3. МЕСТО

2019.

 

Валерија Медоварски
ПСД Железничар, Нови Сад

Верица Ћорић
ПД Фрушка гора, Нови Сад

Олгица Станковић
ПСД Железничар, Нови Сад

2020.

 

Сузана Аћимовић Ђумић
ПК Железничар, Инђија

Валерија Медоварски
ПСД Железничар, Нови Сад

Љиљана Тасић
ПД Јеленак, Панчево

2021.

 

Сузана Аћимовић Ђумић
ПК Железничар, Инђија

Валерија Медоварски
ПСД Железничар, Нови Сад

Милојка Поноћко
КП Зрењанин, Зрењанин

2022.

 

Верица Ћорић
ПД Alma Mons Adventuresа, Н. Сад

Валерија Медоварски
ПД Alma Mons Adventuresар, Н. Сад

Сузана Аћимовић Ђумић
ПК Железничар, Инђија