Масатикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА
НАЈУСПЕШНИЈE - Ј У Н И O Р K E

ГОД.

1. МЕСТО

2. МЕСТО

3. МЕСТО

2019.

 

Миа Малешевић
ПК Борковац, Рума

Ленка Малешевић
ПК Борковац, Рума

Тамара Кантор
ПСК Спартак, Суботица

2020.

 

Миа Малешевић
ПК Борковац, Рума

Ленка Малешевић
ПК Борковац, Рума

Тамара Кантор
ПСК Спартак, Суботица

2021.

 

Тамара Кантор
ПСК Спартак, Суботица

Mesaros Kitti
ПСК Спартак, Суботи

Софија Перишић
ПД Карпати, Б. Црква

2022.

 

Ирина Милошевић
ПСК Спартак, Суботица

Тамара Кантор
ПСК Спартак, Суботица

Софија Перишић
ПД Карпати, Б. Црква