Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ У БИЛТЕНУ ПУТНИК

ГОДИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

МЕСТО

1998.

Јелена Попржен

Нови Сад

1999.

Мирјана Вашут

Ср. Митровица

2000.

Радивој Ковачевић

Суботица

2001.

Светлана Теофановv

Панчево

2002.

Ема Мук

Нови Сад

2003.

Борислав Стевановић

Ср. Карловци

2004.

Александар Дамјановић

Нови Сад

2005.

Сања Штефан

Нови Сад

2006.

Аида Скакић

Нови Сад

2007.

Владимир Банић

Инђија

2008.

Исо Планић

Суботица

2009.

Његомир Гајинов

Нови Сад

2010.

Давор Зеленика

Нови Сад

2011.

Милан Радановић

Нови Сад

2012.

Жељко Дулић

Буковац

2013.

Зоран Вукманов

Суботива

2014.

Јасмина Текић

Нови Сад

2015.

Јелена Попржен

Канада

2016.

Вук Стефан Кукић

Инђија

2017.

Милан Мирковић

Рума

2018.

Светлана Крџић

Краљево

2019.

Рајко Поповић

Цетиње

2020.

Весна Ђоковић

Београд

2021.

Емира Миличевић

Земун

2022.

Матеј Перков

Копривница

2023.

Костовски Јадранка

Зрењанин