Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
НАЈУСПЕШНИЈA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРУШТВА/КЛУБА

ГОДИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ДРУШТВА/КЛУБА

2009.

Никола Кујунџић

ЖПК Спартак, Суботива

2010.

Никола Толицки

СПК Пентрах, Кикинда

2011.

Славица Зечевић

ПУ Равничар, Врбас

2012.

Слађана Калањ

ПД Вилина водица, Буковац

2013.

Тибор Ружић

ПД Кинђа, Кикинда

2014.

Данијел Риц
Зорица Стакић

ПД Лесон, Бечеј

2015.

Сања Трајкоска

ПД Јеленак, Панчево

2016.

Љубомир Суботић

ЖПК Др Р. Симоновић, Сомбор

2017.

Владимир Банић

ПК Железничар, Инђија

2018.

Ивона Тот

ПД Фрушка гора, Н. Сад

2019.

Љупка Цуцуљ

ПСД "Вршачка Кула", Вршац