Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

NAJBOLJA PREZENTACIJA DRUŠTAVA/KLUBA

GODINA

IME I PREZIME

PREZENTACIJA DRUSTVA

2009.

Nikola Kujundžić

ZPK Spartak, Subotica

2010.

Nikola Tolicki

SPK Pentrax, Kikinda

2011.

Slavica Zecevic

PU Ravnicar, Vrbas

2012.

Sladjana Kalanj

PD Vilina vodica, Bukovac

2013.

Tibor Ružić

PD Kindja, Kikinda

2014.

Danijel Ric
Zorica Stakić

PSD Lesson, Bečej

2015.

Sanja Trajkoska

PD Jelenak, Pančevo

2016.

Ljubomir Subotić

ŽPK Dr R. Simonović, Sombor