Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
лигa ВОЈВОДИНЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ

ГОД.

1. МЕСТО

2. МЕСТО

3. МЕСТО

2005.

ПОК Компас,
Вршац

ПСД Железничар
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

2006.

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

ПСД Железничар
Инђија

2007.

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

ПСД Змајевац,
Врдник

2008.

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

ПСД Змајевац,
Врдник

2009.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

2011.

ПД Кинђа,
Кикинда

ЖПК Спартак,
Суботица

ПОК Компас,
Вршац

2012.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

2013.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

2014.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ЖПК Спартак,
Суботица

2015.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПК Гора,
Врбас

ПОК Компас,
Вршац

2016.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПК Гора,
Врбас

ПОК Компас,
Вршац

2017.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ПСД Железничар
Нови Сад

2018.

ПОК Компас,
Вршац

ПД Кинђа,
Кикинда

ПСД Железничар
Нови Сад

2019.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ПСД Железничар
Нови Сад

2020.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

КП Зрењанин
Зрењанин

2021.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ПСД Железничар
Нови Са

2022.

ПД Кинђа,
Кикинда

ПОК Компас,
Вршац

ПСД Железничар
Нови Са