Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

KUP VOJVODINE U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI

GOD.

1. MESTO

2. MESTO

3. MESTO

2005.

POK Kompas,
Vrsac

PSD Zeleznicar
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

2006.

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

PSD Zeleznicar
Indjija

2007.

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

PSD Zmajevac,
Vrdnik

2008.

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

PSD Zmajevac,
Vrdnik

2009.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

2011.

PD Kindja,
Kikinda

ZPK Spartak,
Subotica

POK Kompas,
Vrsac

2012.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

2013.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

2014.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vrsac

ZPK Spartak,
Subotica

2015.

PD Kindja,
Kikinda

PK Gora,
Vrbas

POK Kompas,
Vrsac

2016.

PD Kindja,
Kikinda

PK Gora,
Vrbas

POK Kompas,
Vrsac