Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ЗА МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

ГОДИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ГРАД, МЕДИЈИ

2002.

Аида Скакић

Грађански лист, Н. Сад

2003.

Смиљан Њагул
Аида Скакић

ТВ Суботива
Грађански лист, Н. Сад

2004.

Ранко Пивљанин

Блиц, Београд

2005.

Петар Антонијевић

ТВ Нови Сад

2006.

Ивана Вујанов

Дневник, Нови Сад

2007.

Владимир Васић

Спортски журнал, Beograd

2008.

Иван Илић

РТВ Војводине, Н. Сад

2009.

Срђан Олман

Суботица

2011.

Вуко Марминовић

Нови Сад

2012.

Срђан Олман

Суботица

2013.

Ђорђе Пасторначки

Радио Novi Sad

2014.

Иван Бабић

Вршац

2015.

Сомборске новине

Сомбор

2016.

Јован Јарић

Кикинда

2018.

Милена Маџгаљ

РТВ Војводине, Н. Сад

2019.

Верица Батић

РТВ Војводине, Н. Сад

2021.

Кристина Бугарски

Дневник, Нови Сад