Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

СЕКРЕТАРИЈАТ УПРАВНОГ ОДБОРА САВЕЗА

Овде можете погледати записнике са седница Секретаријата Управног одбора Савеза.

Кликните на жељени линк


ИЗВЕШТАЈИ
С A В E З A

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ