Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki


image

Високогорска експедиција Барунце 2003.

Барунце (7129 м) - Хималаји (Непал)

image image image image image
image image image image image
image image image image image
image image image image image


image

image

image