Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki


image

Високогорска експедиција Алпамаја  2014.

Алпамаја (5947 м) - Кордиљера Бланка (Перу)

image image image image image
image image image image image
image image image image image
image image image image image


image

image

image